»  News

Sanson, Ladans, Poem

Sanson, Ladans, Poem

25.01.2018

En Nouvo edisyon Sesel i annan Talan-ESKPLOZIV TALAN i retournen an 2018. Sa konpetisyon kin ganny organize 5 fwa oparavan, i retournen sa lannen avek plis diversite e ... Read »